Informacja w sprawie wszczęcia postępowania KNF w związku z emisją akcji serii G

23.03.2017

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.03.2017r. Pozyskał nie potwierdzoną informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia istnienia przesłanek do
– zakazania rozpoczęcia albo kontynuowania oferty publicznej subskrypcji akcji serii G Spółki Emitowanych na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 02.03.2017r. o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2017 z dnia 2 marca 2017r.
– zakazania ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
– opublikowania informacji o niezgodnym z prawem działaniu Emitenta w związku publiczną emisją akcji serii G,

Emitent wyjaśnia, że powyższa informacja dotyczy jedynie rozpoczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego działań weryfikujących w związku z prowadzoną przez Emitenta subskrypcją akcji serii G i nie stwierdza ona, że w związku z tą emisją doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów.

Z informacji uzyskanych przez Emitenta Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że w przypadku odwołanej w dniu 01.03.2017r. doszło do zaoferowania akcji serii G Spółki Platynowe Inwestycje S.A co nie nastąpiło.

Emitent wyjaśnia, że pozostaje w przekonaniu, że wszystkie podjęte przez Spółkę działania w związku z emisją akcji serii G są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami oraz, że zamierza kontynuować emisję i jest przekonany, iż na podstawie argumentów przedstawionych powyżej Komisja Nadzoru Finansowego umorzy wszczęte postępowanie.

Emitent informuje, że zapisy na akcje serii G będą nadal przyjmowane w podanych przez Emitenta terminach od dnia 22.03.2017r. do dnia 05.04.2017r. oraz na zasadach szczegółowo opisanych w Memorandum Informacyjnym akcji serii G z dnia 10.03.2017r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu