Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta

03.12.2018

Raport bieżący nr 47/2018

Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3.12.2018r. podjęła następujące uchwały dotyczące zmian w zarządzie Emitenta:

1) na podstawie art. 370. § 1 k.s.h. postanawia odwołać z dniem 04.12.2018 roku z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje SE, Pana Mateusza Kierzkowskiego.
2) postanowiła oddelegować na mocy art. 383 § 1 k.s.h. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 04.12.2018r. do dnia 03.03.2019r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Gujgo.

Pani Agnieszka Gujgo, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie zarządzania firmami oraz zarządzania personelem.

Pani Agnieszka Gujgo posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz menadżerskich związanych z zasobami ludzkimi, finansami, audytem wewnętrznym oraz turystyką, kolejno w PHU Electroland, Investment Friends Electroland Sp. z o.o. oraz Urlopy.pl S.A. . Obecnie Pani Agnieszka pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółce Damf Inwestycje S.A. _poprzednia nazwa Fly.pl S.A._ oraz Przewodniczącej Rady nadzorczej spółki Platynowe Inwestycje S.A.

Pani Agnieszka Gujgo nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie została na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Agnieszka Gujgo w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. Pani Agnieszka Gujgo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki. Pani Agnieszka Gujgo nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu