Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu 25.06.2015r.

26.06.2015

Raport bieżący nr 43/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu 25.06.2015r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2015r. kontynuowanego po przerwie.

Treść uchwał wraz z wniesionym sprzeciwem została podana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 42/2015 z dnia 26.06.2015r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu