Dokumenty korporacyjne

KRS

Wydruk KRS podmiotu Platynowe Inwestycje SE z dnia 19.01.2022 r.
pobierz plik
* Źródło: Wydruki KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydruk KRS podmiotu Platynowe Inwestycje SE z dnia 07.01.2021 r.
pobierz plik
* Źródło: Wydruki KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydruk KRS podmiotu Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 30.06.2015 r.
pobierz plik
* Źródło: Wydruki KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości

Statut

Statut ManyDev Studio SE z dnia 27.06.2022 r.
pobierz tekst jednolity Statutu
get consolidated text of the Statutes

Statut ManyDev Studio SE z dnia 13.07.2021 r.
pobierz plik
*Raport bieżący nr 34/2021

Statut Platynowe Inwestycje SE z dnia 07.01.2021 r.
pobierz plik
*Raport bieżący nr 2/2021

Statut Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 21.06.2017 r.
pobierz plik

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu

Strategia

Ład korporacyjny