Raporty okresowe

Raport bieżący nr 17/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 16/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 15/2022

Temat: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 14/2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2022 r. powzięła wiadomość o...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 13/2022

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio z siedzibą w...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 12/2022/K

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2022...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 12/2022

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26,...

czytaj dalej

Raport kwartalny Q 1/2022

Wybrane dane finansowe: w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EURWYBRANE DANE FINANSOWE1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od dokwartał(y)...

czytaj dalej

Raport roczny RR 2021

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.złw tys.EUR 2021202020212020I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i0000II. Koszt własny sprzedaży0000III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-563-201-123-45IV. Zysk (strata) brutto-564-202-123-45V. Zysk (strata)...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 11/2022

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE ("Spółka") informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2021 r.,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2022/K

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący nr 6/2022 opublikowany w systemie ESPI w...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 9/2022

English version below. Temat: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2022 r....

czytaj dalej

Raport bieżący nr 8/2022

English version below Temat: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji w trybie art. 19 MAR Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu: Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako:...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 7/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 6/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał...

czytaj dalej