Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2022

English version below Temat: Umorzenie postępowania administracyjnego przed KNF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2021 oraz 39/2021, ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 4/2022

English version below Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632), przy...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 3/2022

English version below. Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufneZarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2022 r. została dwustronnie podpisana przez...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 2/2022

English version below Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 1/2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE English version below Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 stycznia 2022 r....

czytaj dalej

Raport bieżący nr 43/2021

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymanych...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 42/2021

Temat: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021,...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 41/2021

Temat: Rejestracja akcji serii H w KDPW Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, 40/2021 ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 r....

czytaj dalej

Raport kwartalny Q 3/2021

Raport kwartalny Q 3/2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: WYBRANE DANE FINANSOWE3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 40/2021

Temat: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii H wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, ManyDev Studio SE...

czytaj dalej

Raport bieżący nr 39/2021

Temat: Rozszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania administracyjnego przed KNF Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufneW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj....

czytaj dalej

ManyDev na Steam Fest

Już dziś startuje Stem Fest, w którym udział wezmą dwie gry z naszago Studia.Survivalowa gra o przetrwaniu w dziczy No man`s Island, oraz pixel art Parasight z mechanikami souls like. Zapraszamy do grania i życzymy dobrej zabawy.

czytaj dalej

Raport półroczny P 2021

Spis treści: STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWEKOREKTA RAPORTUZAWARTOŚĆ RAPORTUPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:ManyDevStudio_skrocone_SF_MSSF_1-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)ManyDevStudio_PSF_2021_raport.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU) STRONA TYTUŁOWA...

czytaj dalej